Ang Buhay ay mga Desisyon

Sa kasalukuyang panahon, maraming mga isyu sa buhay na kailangan ng tamang desisyon. Ang pagkakaroon ng tamang desisyon ay hindi madali. Kailangan ito ng lubog o malalim na pag-iisip. Minsan kasi, mayroon mga ilang desisyon ng mga tao na tumpak sa sitwasyon at minsan hindi. Kaya napakaimportante ang paggagawa ng tamang desisyon sa buhay para maiwasan ang mga kahihinatnan sa huli.

Mayroon akong mga karanasan na kung saan nahirapan ako nagpasiya. Ito ang pagpasok ko sa IBDP program sa Xavier School noong ikalawang taon ako sa mataas na paaralan. Ang IBDP ay isang dalawang taon na kurso kung saan magbabago ang sistema ng aking pag-aaral. Ang aking pag-aaral ay maging katulad ng isang internasyonal na estudyante. Matuturi ko ito isa sa mga pinakamahirap na desisyon na pinagdaanan ko.

Sa ngayon, masasabi ko na hindi ako nakamali sa naging desisyon ko pagpasok sa IB. Ito dahil gusto ko malaman kung hanggang saan kaya ang aking mga kakayahan sa pag-aaral. Gusto ko rin malaman ang aking tunay na personalidad o ugali ko bilang isang estudyante at tao. Sa tulong ng IBDP, natuto ko ang pagiging isang mas masipag na tao. Sa tulong ng IBDP, maraming mga konsepto ang natutunan ko sa bawat asignatura tulad ng Math, English, at Chinese. Itong desisyon ko ay masasabi ko tama dahil maraming mga napakahalagang bagay ang natutunan ko tulad ng pagiging masipag at pagpasa ng lahat ng aking mga takda o assignment.

Para sa akin, napakahalaga ang pag-iisip tuwing kailangan gumawa ako ng desisyon. Kung hindi pinag-isipan ang desisyon, maaari magkaroon ako ng pagsisisi mamaya. Ang desisyon ay hindi agad lalabas o masasabi natin. Mayroon pa ito mga duda na hindi pa natin nakikita o napapansin. Kaya, ang pagdedesisyon sa bawat sitwasyon ay dapat iniisip para hindi magkakaroon ng pagsisisi mamaya sa buhay. Masasabi ko talaga ang buhay ay puro mga desisyon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s