The Simoun Reaction

Isang liberal na tao na may ideya sa kinabukasan ng Pilipinas + Pagkakanulo + Pagkakaroon ng kapangyarihan mula sa Gobernador-Heneral —>  Isang tao na may galit sa mga Espanyol

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s